Skip to content

winter health tips

Foods to protect bones in winter in Tamil

Foods to protect bones in winter in Tamil

குளிர்காலத்தில் எலும்புகளை பாதுகாக்க சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்: குளிர்காலத்தில் உடலின் வெப்பநிலை குறைவதால் தசைகள் இறுகி மூட்டு வலி பிரச்சனை ஏற்படும். மூட்டுவலி பிரச்சினை தடுக்க குளிர்காலத்தில் சாப்பிடவேண்டிய உணவு பொருட்கள் பற்றி பார்க்கலாம்.… Read More »Foods to protect bones in winter in Tamil