Skip to content

Flipkart Big Discount Sale

Flipkart Big Discount Sale

பிளிப்கார்ட்டில்(Flipkart)  எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள்(Electronic Products) அதிரடியாக விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது. விலைக்குறைப்பு செய்யப்பட்டுள்ள  எலக்ட்ரானிக் பொருட்களின் விவரங்களை  பற்றி பார்க்கலாம்.

 Google Nest Mini:

இதுவரை ரூபாய் 4499 விற்பனையாகி வந்த  Google Nest Mini   ரூபாய் 2299 க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.Flipkart Big Discount Sale

Mi Tv Stick:

இதுவரை ரூபாய் 3499  விற்பனையாகி வந்த Mi Tv Stick ,  தற்சமயம் ரூபாய் 2299 க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

Samsung T5 500GB External SSD:

ரூபாய் 14399 க்கு  விற்பனையாகி வந்த Samsung T5 500GB External SSD  தற்சமயம் ரூபாய் 5999 க்கு விற்பனையாகிறது. SBI  Debit  மற்றும் Credit  Card  பயன்படுத்தி வாங்குபவர்களுக்கு 10% கூடுதல் விலைக்குறைப்பு செய்யப்படுகிறது.

Apple Home Pad:

ரூபாய்  19900 க்கு  விற்பனையாகி  வந்த  Apple Home Pad    ரூபாய் 16900 க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

Flipkart Big Discount Sale

Samsung The Frame 50inch 4k smart Tv:

ரூபாய் 1,1 2900  விற்பனையாகி  வந்த Samsung The Frame 50inch 4k smart Tv  தற்போது ரூபாய்   69999 க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

மேலும் பழைய டிவியை  கொடுத்து வாங்குபவர்களுக்கு கூடுதலாக 16000 ரூபாய் குறைக்கப்படுகிறது.Flipkart Big Discount Sale

Apple Airpods pro:

ரூபாய் 24,900 க்கு  விற்பனையாகி  வந்த Apple Airpods pro   தற்சமயம்   ரூபாய் 17999 க்கு  விற்பனை செய்யப்படுகிறது.Apple Airpods pro  ஐ  மிகக் குறைந்த விலையில் விற்கும் ஒரே தளமாக பிளிப்கார்ட்  (Flipkart)விளங்குகிறது.

Flipkart Big Discount Sale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *